קבלת הרב קוק

post_audio
לפני שבוע אחד

חודש ניסן הינו תחילת השנה.הצרוף שלו הוא י-ק-ו-ק.מהן תכונות החודש והתקופה? ספר היצירה מסביר.

post_video
לפני 9 חודשים

התמונה המצורפת היא של הצייר דוד פרידמן מצפת

post_video
לפני 10 חודשים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.

post_video
לפני שנה אחת