אז בעצם אולי יש דרך לאכול מעץ הדעת. אולי הפתרון לסתירה אפשרי. 

חידוש הברית - תשפ