חווה

post_audio
לפני שבוע אחד

אז בעצם אולי יש דרך לאכול מעץ הדעת. אולי הפתרון לסתירה אפשרי.