תשובה

post_audio
לפני 10 חודשים

2 שלבים בתיקון  - קרליבך

החזרה בתשובה שלי... כיפה ראשונה... ועוד...

post_audio
לפני שנה אחת

האזנה מעוררת ומועילה

שנת התחדשות והעמקת הקשר עם עצמינו וסובבינו

סליחה וכפרה מהנקודה הנקייה לנצח נצחים