תולדות

post_audio
לפני שנה אחת

עבודה מול הבלבול - ביחס למציאות ולא לבלבול, את הבלבול יש לחבק - ולהתמלא מהקשר

לא לתפוס צד בעבודת ה'

קרליבך על כסליו

ליקוטי הלכות/ציצית ה' - עיקר התוכחה - שיר של חסד - להטות…

post_audio
לפני שנה אחת

כסליו - במילוי 'אב הרחמים', סומך נופלים - אור שמגיע ממקומות חשוכים, שינה

שינה כמהות - מרדים את חלקי הישות שלך, החלק המתנגד להשראה ממרום

כשהדעת והמחשבה ערים, קשה ההשראה ממרום - לראייה…

post_audio
לפני שנה אחת

** אורות פרשת תולדות **

הגבורה נובעת מהחסד

צמצום החסד בגבורה מאפשר קבלת אור

תפילת יצחק על הריון רבקה - משיכת ה' לתוך תפילתך

תפילה על חסרון

התבודדות על קשר

post_audio
לפני 2 שנים

הפרשה כלבוש רוחני לחיינו

זיווג החסד והגבורה בפנימיותי

מציאת האיזון - כדרך חייים

דיאלוג בין אבות לבנים - לקבל מהילדים

נק. הראשון שבי - העדפה וויתור פנימי על האני