וישב

post_audio
לפני 9 חודשים

"ראה דיוקנו של אביו" - העלאת המידות

מידות מחפשות לחזור לשורשן - תשוקה לאין סוף

הפשטת הלבושים

מה שאני עובר - זה המפגש עם הקב"ה

חנוכה - מסירות נפש

הודאה על האמת -…

post_audio
לפני 9 חודשים

מחויבות העיקרית של האיש הישראלי - להתחדש

"אלה תולדות יעקב יוסף"...

לפגוש את כל הקומה שלך...

יוסף - הולך ומוסיף (נרות חנוכה) - דעת ברחוקים

מפגש בגובה עיניים - "טינג"…

post_audio
לפני שנה אחת

שלמות העיצה ולדבר מהתכלית - היקבצו בני יעקוב

וישב - השמחה בעבודה הפנימית ועבודת התיקון

לקבל את הגזרות עם רווחי ההשגחה "בטוב"

בית הילל ובית שמאי שבתוכי בהתאם למציאות והצורך…