כדי למצוא דרך החוצה מהעומס צריך לעלות למגדל התצפית ולראות אותו ממול. 

חלק לניקוי סתירות - ימימה קצרים