מאיפה מגיע השפע? איך אפשר להנות מאוכל עד הסוף. ואפילו לזכות להשתוקקות עליונה. זה תלוי בהרבה דברים. מנסים להסביר את חלקם. 

ללכת עם תורה