הרב קוק

post_video
לפני שנה אחת

התמונה המצורפת היא של הצייר דוד פרידמן מצפת