חטא העגל

post_audio
לפני חודש אחד

הפתרון המעמיק של התורה למפגש אחרי החטא. 13 מידות של רחמים.