יג מידות

post_audio
לפני 4 חודשים

עוד ועוד פתחים מזדמנים לנו במציאות, הארכות, ניסיונות חוזרים. זו ההופעה של מידת ארך אפיים שמתגלה אחרי חטאו של קין. נתרגם את זה גם לעבודה אישית נפשית. 

 

post_audio
לפני 4 חודשים

אז בסופו של דבר מה היא הדרך לאכול מעץ הדעת בצורה מתוקנת. כמה הדרכות. 

וגם על חוצפה קדושה.

post_text
לפני 2 שנים

לחודש אלול יש עבורנו הצעה שלא נוכל לסרב לה – התחדשות השפע בבית, בלי לחכות למשבר עם הילדים.

לפעמים יש משבר עם הילדים, אז אין ברירה, אנחנו חייבים להקשיב, אפילו קצת שמחים על ההזדמנות. ואז כל…