רצון וכיסופים

post_audio
לפני 5 ימים

הרצון האמיתי - הרצון לטוב - זה מי שאני באמת

post_audio
לפני 6 ימים

לימוד תורה מרצון - עבודה מרצון - מבעל בחירה

כשאין רצון אזי חוסר חשק, חוסר נחת, מתגברים הדינים על הסביבה

מושב הרצון בלב - נוכחות עם רצון - לב פתוח

לעורר עצמו…