האם ליבך ברשותך?

סביר להניח שלא תמיד. 

אבל אנחנו רוצים להתחיל להתאמן שקצת יותר. 

ליבי ברשותי פירושו שיש לי יכולת מסויימת להביא את הלב שלי ממקום למקום. למשל, אם הוא היה סגור שייפתח. למשל אם הוא אדיש אז שכבר לא. 

כשאני מתיישב או נעמד למצב של תפילה אני בחרתי לנסות להתקרב. ואז אני צריך להתחיל להביא את הלב שלי למצב של התקרבות. 

הצעד הראשון יהיה לבדוק היכן אני בעולם. או באופן קצת יותר ממוקד - מה קורה לי בלב כרגע.

מה אני מרגיש? מה אני מרגיש באופן כללי. זה לא חייב להיות רגש שקשור באופן מובהק לתפילה. או לה'. 

כל רגש חי שקיים כרגע במערכת הנפשית. 

נו ואז? 

ואז נראה. 

אבל השלב הראשון חייב להיות יציב. 

אני חייב לייצר יציבות ביכולת לפנות אל ליבי ולזהות מה קורה שם. 

תפילה היא עבודה שבלב. אבל עוד לפני העבודה היא מחייבת קשר עם הלב. מודעות ללב. ידיעה. תשומת לב. ללב. 

זהו שלב ראשון. מוזמנים לנסות. 

תפילה - הדרכה בסיסית