יש שתי תנועות של עבודה עם רגשות. 

הראשונה יותר מוכרת. זו עבודה עם רגשות צועקים. בולטים. עלבון. כעס. תאווה. אטימות. 

יש צורת התמודדות שלמה לפגוש רגשות כאלו. אחר כך להפריד בתוכם בין הטוב לרע. ולהעלות אותם.

ואז יש עבודה אחרת. 

עבודה עם רגשות לוחשים. 

פה נדרשת הקשבה עדינה. 

להקשיב בתוך חלל שלכאורה אין בו רגשות. לפחות לא כה בולטים.

אחד מאלו הוא אותיות התפילה. אחד מאלו הוא המצוות. 

יש שם רגשות. אבל הם נשמעים מאד דקים לאוזנינו. אולי כי התרגלנו לצעקות.

אבל אם נקשיב טוב. בהתמדה. נוכל להתחיל לשמוע שם משהו זז.

זו תחילת מפגש עם רגשות השייכים לקדושה. 

השער נפתח. 

 

תפילה - הדרכה בסיסית