כשאירועי חיינו מקושרים לה'. כשאנחנו רואים במציאות של חיינו השגחה. אז באופן טבעי יעלו כל מיני רגשות כלפי ההשגחה. יפים ופחות יפים. המפגש הזה יעלה את סוגיית האמון והאהבה בינינו לבין הבורא.

למצב הקשר, למצב האמון והאהבה שבינך לבין הבורא, קוראים "אמונה".

אמונה היא לא רעיון כללי שיש בורא. אלא מצב נפש מלא תנועות, חי, מתפתח, ובעל עומק אינסופי. 

לרובנו יש שברים במדרגה כזו או אחרת באמונה, בקשר של האמון והאהבה עם הבורא.

אפשר לרפא את השברים הללו.

הריפוי הזה הוא חלק מהתפקיד של התפילה.

כאמור, כדי לרפא משהו, השלב הראשון הוא לדעת מה מצבו. לדעת את מצב האמונה הממשי שלי. הידיעה הזו נעשית באמצעות בירור הרגשות הממשיים שיש בחיי. על ידי מחשבות שעולות בי. על ידי תחושות גוף.

לריפוי הזה קורא רבי נחמן - תיקון עקמומיות שבלב.

 

 

תפילה - הדרכה בסיסית